Kandidáti
do zastupitelstva MČ Bystrc

1. Ing. Hana Jindrová, 46 let 
ulice Vondrákova

Vystudovala fakultu stavební v Brně, v oboru pracuje dodnes. V Bystrci žije 22 let. V tomto volebním

období je bystrckou zastupitelkou a členkou komise majetkové. Za městskou část Brno-Bystrc byla

jmenována do Školské rady ZŠ Heyrovského 32, kde působí ve funkci předsedkyně. Ve volném čase

mimo jiné pracuje v Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32. Od založení klubu je v jeho nejužším

vedení, několik let byla místopředsedkyní klubu. Vede Bystrčáky.

2. Tomáš Přibislavský, 42 let
ulice Opálkova

V současné době vykonává funkci místostarosty městské části Brno-Bystrc. Do jeho působnosti spadá oblast majetková, investiční, elektronizace státní správy a webové stránky městské části. V profesním životě se věnuje obchodu, marketingu a reklamě, v soukromém pak především manželce a dceři.

3. Ing. Luboš Raus, 60 let
ulice Kuršova

Narodil se v Brně, od roku 1984, jak sám říká, je občanem bystrckým. Vystudoval v oboru dálkových rozvodů tepla a pracuje jako technolog a výpočtář. Vždy se zajímal o veřejný život v Bystrci s vizí dobrých sousedských vztahů a komunitního života. Ze zásady je nestraník, má 8 let opozičních zkušeností v bystrckém zastupitelstvu. V tomto volebním období je nejen bystrckým zastupitelem, působí také v několika komisích. Je členem spolku Horní náměstí. Aktivně se věnuje hudbě, věnuje se zpěvu a 33 let vede vokální soubor pro starou hudbu. Ve všech jeho aktivitách jej podporuje skvělá manželka a tři dospělé děti.

4. Bc. Viktor Lošťák, 49 let
ulice Kuršova

Studoval fyziku na přírodovědecké fakultě v Brně, poté se profesionálně začal věnovat programování. Nyní se plně věnuje řízení krizových softwarových projektů. Byl jednou z nejvýraznějších osobností ve spolku Horní náměstí. Je vydavatelem a dlouhá léta byl skvělým editorem oblíbeného internetového magazínu Bystrčník. Je založením hybatel, což uplatňuje ve své profesi i ve veřejném prostoru, spolupracoval nebo přímo vedl a realizoval několik volebních kampaní na komunální i celostátní úrovni. Stál také u založení v Bystrci známého Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského, kterému mnoho let věnoval spoustu energie a vynikajících nápadů; kromě jiného je autorem námětu na nejúspěšnější akci tohoto rodičovského sdružení Upíří stezku. 

5. Ing. Karel Kašpárek, 57 let
ulice Ečerova

V Bystrci bydlí od roku 1988, je absolventem Vysoké školy dopravy a spojů, pracuje jako IT specialista v telekomunikační společnosti. Jeho koníčkem je příroda - člen ČSOP, Orchidea klubu a Klubu kaktusářů Astrophytum. K dalším zájmům patří kultura a cestování do hor. V tomto volebním období je členem komise kulturní a letopisecké. Je ženatý, má 4 dospělé děti.

6. Ing. Milan Krátký, Ph.D., 38 let
ulice Teyschlova

Vystudoval  Střední průmyslovou školu elektrotechnickou Brno a poté VUT Brno Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií. V práci se věnuje elektroenergetice, je vedoucí oddělení analýz elektrických sítí. V Brně se pohybuje přes 20 let, od roku 2006 s trvalým pobytem v Bystrci. V roce 2014 se stal zastupitelem městské části Bystrc a zároveň členem komise životního prostředí. Je ženatý a má dva syny.

7. Mgr. Petr Fedor, 47 let
ulice K dálnici

Absolvoval obor historie a český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Téměř čtvrtstoletí pracoval pro Národní památkový ústav. Začínal jako sezonní průvodce, údržbář a nakonec vedoucí návštěvního provozu na státním hradě Pernštejně. V roce 1995 se stal kastelánem státního zámku Bučovice, od roku 2001 působil 12 let jako kastelán státního hradu Veveří. Poté několik let pracoval jako náměstek na generálním ředitelství Národního památkového ústavu v Praze. V současnosti je zaměstnán jako vedoucí odboru kultury a památkové péče na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.

V letech 2010-2014 byl za TOP 09 zvolen neuvolněným místostarostou MČ Brno-Bystrc pro oblasti stavební rozvoj a kultura. Od listopadu 2014 je za TOP 09 zastupitelem MČ Brno-Bystrc a místopředsedou kontrolního výboru.

8. Michael Piskor, 47 let
ulice Opálkova

Narodil se v Brně a v Bystrci žije s menší přestávkou od roku 1976. Pracuje ve státních službách. Zajímá se aktivně o veřejné dění. Za jeden z nejvážnějších problémů považuje vedení dálnice přes Bystrc. Tomuto tématu se věnuje od roku 1991, staví se proti dálnici. Mezi jeho koníčky patří také historie a příroda. Radost mu dělá dcera. V tomto volebním období je členem redakční rady Bystrckých novin.

9. Ing. Petr Navrátil, 73 let
ulice Pod horkou
 

Na Vysokém učení technickém v Brně vystudoval v oboru strojírenská technologie a průmyslový management. Od roku 1998 podniká v oblasti výroby tepla. Ve volebním období 2014-2018 působí jako člen výboru finančního bystrckého zastupitelstva. Mezi jeho koníčky patří rybaření, kterému se rád věnuje společně se svými vnuky.

10. Zdenek Kašpar, 60 let
náměstí 28. dubna

Narodil se v Bystrci v jednom z nejstarších domů na náměstí u kostela a stále zde žije zde doposud. Po otci, zakladateli bystrckého Sokola, zdědil sportovní nadání. Za FC DOSTA BYSTRC hrál fotbal do svých 38 let, nyní se rekreačně věnuje tenisu a hokeji. Vystudoval polygrafickou školu a v oboru dodnes podniká. Ve volebním období 2010-2014 byl bystrckým zastupitelem a členem několika komisí. Považuje se za "starobystrčáka".

11. Ing. Petr Hradil, 39 let
ulice Teyschlova

Rodák z Uherského Hradiště promoval na brněnské fakultě Elektrotechniky a komunikačních technologií. Pracuje jako vedoucí provozního oddělení v energetické firmě. S manželkou, třemi dětmi a psem žije v Bystrci. Jeho hlavním koníčkem je jeskyňaření v Moravském krasu, zajímá se o historii, stav životného prostředí a rád čte. Svou prací pro občany Bystrce by chtěl přispět ke změně vnímání panelákového sídliště jako noclehárny a k vytvoření podmínek pro aktivní život mezi domy a mezi lidmi. Díky velké rodině ví, co je to péče o dítě, kolik to zabírá času a energie. Rád by proto podnikal kroky, které rodinám ulehčí život. Pomoci by se podle něj mělo dostat každému, kdo ji potřebuje a má o ni zájem. Jeho snem je, aby se v Bystrci žilo stejně dobře jako ve Vídni, tedy nejlépe na světě.

12. Ing. Jan Moronga, 42 let
ulice Hvozdecká

Pochází z Českého Krumlova. Na stavební fakultě VUT v Brně získal titul inženýra v oboru vodní hospodářství a vodní stavby. Později úspěšně složil zkoušky a je autorizovaným inženýrem v oboru vodní stavby a vodní hospodářství krajiny. Od roku 2003 do roku 2016 pracoval ve státním podniku Povodí Moravy, s.p., posledních 5 let jako ředitel závodu, člen dozorčí rady, člen protipovodňových komisí a krizový manažer. V současné době je zaměstnán jako investiční specialista u firmy ŽS Real, a.s. Má mnoholeté zkušenosti s komunikací se zastupitelstvy obcí, měst a krajů. Orientuje se kromě ve vodohospodářské problematice, správním řádu, stavebním zákonu, zákonu o životním prostředí, katastrálním zákonu a další legislativě. S rodinou žije v Bystrci. Vždy se zajímal o politiku, nyní se rozhodl do ní vstoupit aktivně.

13. Julie Cetlová, 37 let
ulice Kavčí

Narodila se Brně, žije v Bystrci. Vzděláním je knihovnice, momentálně pracuje jako asistentka prodeje. Zajímá se o bytovou a kulturní politiku. Má ráda literaturu, hudbu, turistiku, ráda poznává jiné země..“

14. Ing. arch. Martin Král, 49 let
ulice Lýskova

Pochází z Brna, kde také vystudoval fakultu architektury. Se svou rodinou žije v Bystrci. Pracoval ve významných brněnských architektonických kancelářích. Společně s ostatními členy sdružení Horní náměstí zabránil nevhodné zástavbě na zelené ploše mezi ulicemi Kuršova, Lýskova a Kamechy.

15. Ing. Jaroslav Kacer, 41 let
ulice Laštůvkova

Současný náměstek primátora Brna žije v Bystrci. Vysokoškolské studium absolvoval na fakultě strojního inženýrství VUT Brno. Působil v řídících funkcích v soukromé i veřejné sféře. Ve volebním období 2010-2014 byl členem bystrckého zastupitelstva. Je bývalým členem TOP 09. Jako nezávislý v letošních komunálních volbách také usiluje za uskupení SMART MORAVSKÁ METROPOLE o funkci primátora města Brna.

16. Mgr. Mária Králová, Ph.D., 44 let
ulice Lýskova

Vystudovaná statistička působí jako vysokoškolská pedagožka na Masarykově univerzitě V Brně. Angažovala se ve sdružení Horní náměstí a dalších občanských projektech. Hraje na klavír. S manželem a dětmi žije v Bystrci.

17. Libor Hytych, 51 let
ulice Štouračova

Je přesvědčen, že životní prostor neohraničují pouze zdi bytu a že do něj patří dům, jeho okolí, čtvrť i město. Jak sám říká, pochopil, že lidé, kteří tento prostor ovlivňují a proměňují, mění i jeho život a není mu lhostejné kdo a jak tak činí. Své mnohaleté obchodní i manažerské zkušenosti nabízí pro kvalitnější a odpovědnější správu věcí veřejných.

18. Bc. Hana Macháčková, 35 let
ulice Vondrákova

Žije se svou rodinou v Bystrci, pracuje v administrativě. Dokázala přesvědčit městskou část, aby zakoupila první veřejný kompostér. Svou energii, kterou dříve vkládala do bystrckého klubu maminek Kaštánek a dalších aktivit, momentálně věnuje práci v Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského.

19. František Foltýn, 73 let
ulice Foltýnova

Podnikatel a majitel obchodu se zdravou výživou.

20. Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D., 39 let, ulice Černého

Na Masarykově univerzitě v Brně vystudoval obor analytická chemie, působil zde také jako vysokoškolský učitel. Nyní je vědeckým pracovníkem ve výzkumném centru CEITEC v Brně. Žije v Bystrci.

21. Ing. Věra Blažejovská, 60 let
ulice Lýskova

Jejím oborem je technické zařízení budov. Byla jednou ze zakládajících členek sdružení Horní náměstí. Je pro ni zcela přirozené zajímat o dění ve společnosti se a zapojovat se do občanských aktivit.

22. Ludevít Grmela, 57 let
ulice Foltýnova

Je bývalým československým fotbalistou. Za klub FC Zbrojovka Brno hrál v 1. československé lize, poté hrál dva roky nejvyšší kyperskou fotbalovou soutěž. Působí jako trenér. Společně s uskupením SMART MORAVSKÁ METROPOLE kandiduje jako nezávislý do zastupitelstva města Brna.

23. Ing. Jan Hlaváček, 42 let
ulice Rerychova

Studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze obor informatika, pracuje jako auditor a konzultant procesů softwarového majetku. Je bývalým členem Strany svobodných občanů, kde působil jako předseda krajské organizace. S manželkou a dětmi žije v Bystrci. Jeho koníčkem je turistika a lezení.

24. Martina Adamusová Hanušová, 31 let
Rerychova

Trojnásobná  zasloužilá matka, která se vrací do produktivního života jako Software engineer v nadnárodní firmě. 

25. Jana Cetlová, 35 let
ulice Opálkova

Vystudovala obchodní akademii a nyní pracuji na VUT v Brně. Narodila se v Brně a celý život žije v Bystrci, až na pár let strávených v Řecku. Po návratu z kolébky evropské civilizace pokračovala ve studiu jazyka, který v roce 2016 úspěšně zakončila zkouškou z novořečtiny. Zajímá se o kulturu. Navštěvuje divadla a různé jiné kulturní akce. Provozuje turistiku, cestuje. Volný čas tráví ráda u filmu, s šálkem kávy.

26. Ing. Petr Slepička, 36 let
ulice Kuršova

Promoval na fakultě stavební VUT Brno, v roce 2010 získal autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce. Zabýval se nejprve vývojem softwaru pro statiku staveb, nyní se profesně soustředí na IT technologie a řídí softwarové týmy. S manželkou a dětmi žije v Bystrci.

27. Jakub Hofr, 26 let
ulice Rerychova

Manažer / Společnost

Vystudoval střední hotelovou školu. V Bystrci bydlí už od dětství. Jako malý se zajímal o vodu a vše kolem ní, což mu zůstalo. Sleduje a zajímá se o dění kolem nás. K oblíbeným koníčkům patří příroda, cestování po České republice a fotografování. Rád luští křížovky a vaří. Říká, že díky třem sestrám má postaráno o dost zábavy.