O nás

Jsme Bystrčáci. Jsme místní obyvatelé, kteří se sdružili, aby v komunálních volbách na podzim roku 2014 usilovali o hlasy voličů v městské části Brno-Bystrc. Jsme lidé, kteří se dlouhodobě zajímají o dění v Bystrci, aktivně se do něj zapojují. Někteří z nás již mají zkušenosti z práce v zastupitelstvu nebo v komisích, jiní pracují v místních občanských sdruženích a spolcích. Víme, jaké jsou v Bystrci problémy a máme představu nejen o jejich řešeních, ale i o dalším směřování rozvoje městské části.

Bystrčáci spojují obyvatele různých částí Bystrce. Snažili jsme se, aby naši kandidáti znali život v horní i dolní Bystrci, aby věděli, jak se žije ve staré zástavbě i v nově vznikajících částech sídliště. Sdružujeme lidi různých povolání, věku i životních názorů a zkušeností.

Bystrčáci
IČ 05103487
Kuršova 3 
635 00 Brno
telefon 776 213 957 

Zvláštní účet pro příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění č. 2601008904/2010 vedený u Fio banka a.s.

Budeme velmi vděční, pokud se rozhodnete poskytnout nám laskavě dar. Zákon vyžaduje, abychom spolu ale nejdřív uzavřeli darovací smlouvu. Prosíme, kontaktujte nás. Děkujeme. Vaší podpory si velmi vážíme.