Co se nám povedlo

Především poctivě přiznejme, co se nepodařilo. Nezdařilo se - ačkoli jsme o to opravdu usilovali - realizovat nový průchod od ulice Foltýnovy k potoku Vrbovci, který měl sloužit jako náhrada pro průchod před lety zablokovaný soukromým vlastníkem. Na alternativní cestě se však stále pracuje.

Na prvním místě stavba mateřské školy. Když v roce 2014 zdaleka nebylo jisté, že magistrát peníze na stavbu dá, byli jsme protestovat přímo na jednání zastupitelstva města. Magistrátu jsme také adresovali otevřený dopis a podnikli další kroky. To vše následně magistrát skutečně přimělo ke změně stanoviska a školka dnes stojí.

Podařilo se vyhradit plochy zeleně pro užití pouze lidmi, respektive na vyhradit plochy trávníků, kam psi nesmějí. 

 Zdařilo se jednání o budoucí podobě protipovodňových opatření. Původně měly kolem Svratky vyrůst vysoké betonové stěny, což se nyní nestane. Zdařilo se přinášet nápady na rozšíření vybavenosti Bystrce (jedlá alej, vybavení hřiště).

Bystrčáci aktivně podporovali dialog s občany, zejména v tématech týkajících se staveb. Zasadili jsme se o informovanost občanů a přispěli k účasti lidí na veřejných projednáních a prezentacích.

Iniciovali jsme dialog se soukromými investory o stavbách v Bystrci, které by dokázaly vytvořit pracovní místa přímo v městské části a zbavily by tak lidi nutnosti dojíždět. Na toto téma se chceme prioritně zaměřit v dalším volebním období.

Dokázali jsme prosadit uspořádání architektonické soutěže na nové centrum volného času Bystrouška. Výsledkem je esteticky přijatelná stavba. Na samotnou realizaci se chceme zaměřit hned na začátku příštího volebního období stejným způsobem, jako jsme se zasadili o stavbu školky.

Přišli jsme s návrhem a výrazně jsme se podíleli na přípravách hřiště na Kamechách. Hřiště sousedí s budovou nové školky, součástí má být inlinová dráha a celá řada dalších prvků pro sportovní aktivity.

Podíleli jsme se na diskuzi a návrzích týkajících se úpravy spádových obvodů škol tak, aby jejich nová podoba byla logičtější vzhledem k situaci. Původní podoba až do nedávna vycházela ze stavu, kdy byl na školách výrazný nedostatek dětí.

Iniciovali jsme realizaci modelové květnaté louky u ulice Kachlíkova. Na ní bude otestována životaschopnost, náročnost a nákladnost péče v podmínkách bystrckého sídliště.

A nakonec - po celou dobu naší existence jsme a zůstáváme otevření. Na naše setkání zveme pravidelně občany, diskutujeme o problémech Bystrce s jednotlivci i zájmovými skupinami. Stále představujeme široký názorový proud a otevřené uskupení mnoha lidí a směrů.text...